Headhunting, selection, rekruttering, utvelgelse eller rådgivning?

Den viktigste oppgaven dagens ledere har, er å sørge for å velge seg riktige medarbeidere. De dyktigste lederne ansetter de dyktigste medarbeiderne. Det å velge riktig medarbeider er ikke lett. Ofte er dette en tidkrevende prosess, og svært mange ønsker derfor hjelp til dette fra noen som har erfaring på området.

Den største tillitserklæring.

Den største tillitserklæring vi kan få fra våre kunder, er nettopp å hjelpe dem med å velge riktig medarbeider. Mange av våre oppdragsgivere velger å bruke oss på hele ansettelsesprosessen, men andre igjen ønsker at vi kvalitetssikrer kun deler av prosessen. Ofte brukes vi som 3.part for å gjøre dybdeintervju samt ta analyser av den beste kandidaten. Vi hjelper da også våre kunder med å komme i gang med treningsplaner og medarbeidersamtaler for de nyansatte.

Hva med intern rekruttering?

Mye av den rekruttering som i dag gjøres i bedrifter er nettopp det som kalles intern rekruttering. Lederne kan ofte ønske en sparringspartner for å diskutere sine valg. Det er ofte også etterspurt et program som kan gi en rapportoversikt på kompetanse på ledere og mellomledere som p.t. er ansatt i bedriften. Hensikten med dette er å få en bedre oversikt ift hva slags satsning man skal velge for kompetanseheving, kurs osv. Det er også klart at slike rapporter vil kunne hjelpe bedriften med å kartlegge behov for ny kompetanse. Hva slags ressurs mangler bedriften i dag? Er vi gode nok til å ivareta de gode lederne vi har i dag? Kan vi sikre oss at de beste forblir hos oss?

Hvilket valg er vanskeligst? Ny medarbeider eller ny arbeidsgiver?

Vi ser i dag at arbeidsledigheten er synkende. Det betyr igjen at det blir vanskeligere for arbeidsgiverne å få tak i de dyktigste medarbeiderne. De aller dyktigste er kanskje allerede i jobb? Vi kan hjelpe arbeidsgivere med å komme i kontakt med disse, men hva har du egentlig å tilby den nye kandidaten? De beste kandidatene er kritiske til deg som arbeidgiver. Vi kan gi deg tips og råd om hvordan du skal komme i posisjon som en attraktiv arbeidsgiver. Mange kandidater etterspør mer enn bare god lønn. Dette er viktig å tenke på før du som arbeidsgiver starter opp en prosess med annonsering og intervjuer. Bruk din tid på de beste kandidatene, og legg et godt grunnlag for å sikre at det faktisk er disse som søker jobb ved nettopp din bedrift.

Bruk oss på det vi er gode på.

Vi har lang erfaring med utvelgelse av gode selgere, spesialister og ledere. Gi oss tillit, og bruk oss på det vi er gode på.

 

Ansvarlig for rekruttering hos oss er:
Stene Lysnes, Mob 46419909
Mail: [email protected]