Oversikt over våre analyseverktøy

Profile XT™er et vurderingsinstrument med flere bruksområder, og brukes i dag innen utvelgelse, veiledning, trening, forfremmelse, ledelse og karriererådgivning. Det er et kraftig og dynamisk ledelsesverktøy som er designet for å imøtekomme det 21. århundrets teknologi for å finne fram til de rette personer til de rette jobbene. Det administreres ved bruk av Internett og rapportene er tilgjengelig i samme øyeblikk som kandidatene har gjennomført vurderingen.
 

Profiles Salgsindikator™ er et verktøy for utvelgelse, ledelse og opplæring av selgere. Det måler fem nøkkelkvaliteter hos vellykkede selgere, og forutsier prestasjoner innen sju typer kritisk salgsatferd. Bruk av Profiles Salgsindikator til å bygge opp og utvikle en salgsorganisasjon kan føre til nye rekorder innen produktivitet, evne til å holde på personer med gode resultater og uovertruffen lønnsomhet.
 

Profiles Integritetsvurdering® er et verktøy for å kartlegge en jobbsøkers holdninger i forhold til integritet, ansvarsbevissthet, rusmisbruk og arbeidsmoral. Dette er den beste løsningen som finnes i markedet for arbeidsgivere som ansetter for mange uærlige personer, personer som kommer for seint på jobb, eller ikke møter opp på jobb, og hvor arbeidsinnsatsen er på et lavmål.
 

Kundeservice Perspektiv™ er et verktøy for å forsikre seg om at alle i bedriften din er på samme kundeserviceteam. Ingen team er sterkere enn det svakeste leddet, hvor tankeløse bemerkninger i telefonen eller uoppmerksomhet til en kundes behov kan resultere i tapt salg. For å lykkes, trenger alle å fokusere på bedriftens kundeservice. Kundeservice Perspektiv måler åtte atferdstrekk og to kognitive egenskaper, som er nøkkelen for å gi kundene den beste servicen. Det avdekker også en medarbeiders eller jobbsøkers behov for trening og tilpasning innen kundeservice.
 

Profiles Prestasjonsindikator™ måler fem vesentlige personlighetstrekk og hvordan disse virker inn på sju viktige faktorer som er avgjørende for å lykkes i forretninger. Rapporten hjelper deg å forstå hvordan den enkelte kan bli forstått, motiveres og styres på en effektiv måte. Den er økonomisk gunstig og rask å gjennomføre, og er det ideelle valget for bedriften.
 

Profiles Team Analyse™ gjør teambygging både utfordrende og givende. Effektive team oppnår resultater langt utover det enkeltpersoner kunne ha oppnådd alene. Men teambygging er mye mer enn å plassere en gruppe mennesker sammen og håpe på det beste. Dette systemet rapporterer egenskapene til hvert teammedlem, viser teamets styrker og gjør teamlederen oppmerksom på potensielle problemer.

Mer om analysene